Elhamdulillah ♥ الحمد لل

Elhamdulillah ♥ الحمد لله

13.07.2018.

Muslimanski narod neće nestati!!

Puno Sarajevo džamija,predivna panorama... 😊💙💚💛💜❤🕌🏘🏠🕌🏘🕌🕌🕌🕌🏘🕌🕌🕌🏘 Džaba Srbima što su gađali sa brda i htjeli da istrijebe muslimane u Sarajevu i da ga prisvoje.Hvala Allahu,nisu uspjeli u toj namjeri,nisu uspjeli da sruše svaku džamiju..Ezan sa munara se čuje-Islam postoji potvrđuje... 😊🕌🏘🕌🏠🕌🏘🕌🏠🕌🕌

Elhamdulillah ♥  الحمد لل

🌻🌻🌻🌻🌻

Ne gubi nadu..
53.Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili,ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će,sigurno,sve grijehe oprostiti; On,doista,mnogo prašta i On je milostiv." (sura Az-Zumar-Skupovi.)

🌷⚘
"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani."(Buharija i Muslim)

Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš,jer iako ti Njega ne vidiš,O­n tebe,zaista,vidi.-Buharija i Muslim

🌼🌼🌼🌼🌼
Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Od čovjekovog lijepog islama je da se kloni onoga što ga se ne tiče."-Tirmizi

O vjernici,klonite se mnogih sumnjičenja,neka sumnjičenja su,zaista,grijeh..I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga-a vama je to odvratno-zato se bojte Allaha,Allah, zaista,prima pokajanje i samilostan je.(Sura Al Hugurat-Sobe-ajet 12)


BROJAČ POSJETA
25044

Powered by Blogger.ba