Elhamdulillah ♥ الحمد لل

Elhamdulillah ♥ الحمد لله

13.07.2018.

Ne zaboravljam i ne opraštam!!!!!!!!

Ne opraštam im Srebrenicu,Sarajevo, Ilijaš,Zenicu,Višegrad,Prijedor, Foču,Zvornik,Banja Luku,Bijeljinu, Bihać,Rogaticu,Vlasenicu, Podrinje, Sanski Most,Ključ,Brčko,Bosanski Novi,Bosansku Dubicu,Tuzlu, Žepče,Cazin,Bratunac,Žepu,Goražde, ne opraštam im Sarajevsko porodilište ni ubistva na Drini i Savi.Ne opraštam im 1600 Sarajevske djece i nijedno Sarajevsko brdo.Ne opraštam im Omarsku,Keratern,Sušicu, Trnopolje,Manjaču,Luku,Tomašicu.Ne opraštam im nijednu suzu majki,djevojaka i djece..Ne opraštam im ni pedalj Bosansko-Hercegovačke zemlje,DA DA,BOSANSKO HERCEGOVAČE A NE SRPSKE!!!!!!!!! NE OPRAŠTAM IM NI JEDNU GROBNICU,NI SEKUNDARNU NI TERCIJALNU!!! Ne opraštam nijednom kukavici koji je krio i štitio zločince..Ne opraštam nijednom lažljivcu i poricateljima genocida i svih zločina u BiH..Ali Allahova pravda je vječna..Svaki šehid će bit u Džennetskim baštama a zločinci na dnu Džehenema..!

Elhamdulillah ♥  الحمد لل

🌻🌻🌻🌻🌻

Ne gubi nadu..
53.Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili,ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će,sigurno,sve grijehe oprostiti; On,doista,mnogo prašta i On je milostiv." (sura Az-Zumar-Skupovi.)

🌷⚘
"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani."(Buharija i Muslim)

Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš,jer iako ti Njega ne vidiš,O­n tebe,zaista,vidi.-Buharija i Muslim

🌼🌼🌼🌼🌼
Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Od čovjekovog lijepog islama je da se kloni onoga što ga se ne tiče."-Tirmizi

O vjernici,klonite se mnogih sumnjičenja,neka sumnjičenja su,zaista,grijeh..I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga-a vama je to odvratno-zato se bojte Allaha,Allah, zaista,prima pokajanje i samilostan je.(Sura Al Hugurat-Sobe-ajet 12)


BROJAČ POSJETA
25044

Powered by Blogger.ba